ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ , 16/03/2010

Α. Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών – Β. Λειτουργία Συμβουλίων


Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,

απαντώντας σε ερωτήσεις σας σχετικά με τις μεταθέσεις και τη λειτουργία των συμβουλίων που συμμετέχω ως αιρετός εκπρόσωπος, σας ενημερώνω τα εξής:
Α) Μεταθέσεις

Με βάση τις εκτιμήσεις των διοικητικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, οι μεταθέσεις θα ανακοινωθούν πριν το Πάσχα και θα είναι αρκετά μειωμένες συγκριτικά με το παρελθόν.

Η καθυστέρηση οφείλεται στην παράταση που δόθηκε στις Διευθύνσεις Π.Ε. και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έως την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010 για την επεξεργασία των στοιχείων μεταθέσεων. Μόνο το τελευταίο 15νθήμερο έχουν αποσταλεί τέσσερα έγγραφα (25/2/10, 4/3/10, 8/3/10, 12/3/10) σε μια προσπάθεια του Υπουργείου να περιορίσει τις μεταθέσεις με το σκεπτικό πως αυτές πρέπει να ανταποκρίνονται απολύτως στην οργανική και λειτουργική πραγματικότητα των σχολικών μονάδων.

Ο περιορισμός του αριθμού των μεταθέσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία των σχολικών μονάδων και στους εκπαιδευτικούς.Β) Λειτουργία Συμβουλίων

Σήμερα δε λειτουργεί κανένα συμβούλιο, που συμμετέχω ως αιρετός, εκτός του ΚΥΣΠΕ.

Το συμβούλιο Διευθυντών και Προϊσταμένων Εκπαίδευσης συνεδρίασε τελευταία φορά στις 28/08/2009. Το Συμβούλιο Σχολικών Συμβούλων συνεδρίασε τελευταία φορά στις 17/12/2009. Εδώ και μήνες δεν έχει συνεδριάσει ούτε το Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού.

Είναι εύλογο να βρίσκονται σε εκκρεμότητα αρκετά θέματα, όπως κάλυψη κενών θέσεων Σχολικών Συμβούλων και Προϊσταμένων Γραφείων, ορισμός Προϊσταμένων Τμημάτων Επιστημονικής Καθοδήγησης, πειθαρχικά, κλπ.

Η πολιτική ηγεσία καθυστερεί αδικαιολόγητα την ανασυγκρότηση των Συμβουλίων, παρά το γεγονός ότι η αρμόδια υπηρεσία προώθησε σχέδιο ανασυγκρότησης των Συμβουλίων Σχολικών Συμβούλων και Προϊσταμένων Γραφείων.

Η καθυστέρηση συγκρότησης και λειτουργίας των συμβουλίων δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά…

Πάντα στη διάθεσή σαςΠαληγιάννης Βασίλης